#LightTheWay

#LightTheWay

#LightTheWay

Oletko koskaan kokenut epäoikeudenmukaiseksi sitä, miten ulkopuoliset sinut näkevät? Onko sinuun leimattu jokin ennakkokäsitys, jota et mielestäsi ole? Ongelmana on vielä tänäkin päivänä, että naisiin kohdistuvat stereotypiat elävät voimakkaina, ne saattavat muokata väärällä tavalla omakuvaamme ja omaa toimintaamme.

Erityisesti monille nuoremmille naisille uskominen omaan itseensä, oman puolensa pitäminen tai ylipäänsä itsensä esiin tuominen on edelleen alistettu yleisten sopivaisuussääntöjen alle. Kampanja tuo esiin tunnettuja vaikuttajanaisia, ”soihdunkantajia”, jotka esimerkillään ja toiminnallaan ovat rikkomassa näitä stereotypioita, kuten ”Älä uskalla”, ”Älä erotu” ja ”Nainen ei osaa pitää puoliaan”. He haluavat lähettää kampanjan kautta positiivisen ja inspiroivan viestin joka rohkaisee uskomaan omiin vahvuuksiin, eikä ulkopuolelta tuleviin epäilijöihin ja arvostelijoihin.

Alkuvuonna 2018 toteutettu Lumenen tutkimus (N=1005 naista) kartoitti suomalaisten naisten käsityksiä itsestään sekä siitä, miten naiseus tämän päivän Suomessa koetaan. Tutkimuksen mukaan vain alle puolet (42 %) vastaajista allekirjoitti täysin väitteen siitä, että he uskaltavat olla juuri sellaisia kuin haluavat sekä elää sen mukaista elämää.

Valtaosa suomalaisnaisista (80 %) uskoo joko täysin tai jokseenkin, ettei sukupuoli ole este tai edellytys menestykselle. Tulosten perusteella naiset kuitenkin toivoisivat työelämään selvästi enemmän tilaa erilaisille persoonille ja johtamistavoille. Vain 21 % vastaajista allekirjoittaa täysin väitteen, että työelämässä on tilaa tunteille ja niiden näyttämiselle. Myös olettama siitä, että menestyvän naisen täytyisi muuttua tai kovettua pärjätäkseen elää yhä vahvana, sillä vain reilu kolmannes (36 %) suomalaisnaisista uskoo täysin siihen, että he voivat olla sekä menestyneitä että pidettyjä.

Suomalaisista naisista yli kaksi kolmasosaa (69 %) kuitenkin uskoo joko jokseenkin tai täysin, että naiseuteen liittyvät stereotypiat ja oletukset, kuten esimerkiksi ”kaikki naiset ovat herkkiä”, ovat rapistumassa. 71 % tutkimukseen vastanneista myös uskoo, että kauneuskäsitykset tulevat monipuolistumaan.

Kampanjan kasvot Saimi Hoyer, Meeri Koutaniemi, Janita Autio, Nooralotta Neziri ja Pihla Viitala näyttävät esimerkkiä muille kanssasisarilleen, kuinka uskallus, erottuminen, naisten puolien pitäminen, suunnan näyttäminen sekä pelottomuus avaavat elämässä uusia ovia ja tuovat eteen mahdollisuuksia. Katso näiden ennakko luulottomien naisten tarinat täällä.

"Light the Way " -nimi viittaa naisiin, jotka kulkevat eturintamassa rikkomassa ja vastustamassa vanhoja, kaavamaisia ja kielteisiä yleistyksiä. Kampanja yliviivaa stereotypioista täysin tarpeettoman oletuksen ja jäljelle jää voimaannuttava viesti siitä, mihin jokaisen naisen tulisi itsessään uskoa.

Kuka sinua inspiroi? Oletko löytänyt oman tavan olla ja elää? Jaa tarinasi:  #LightTheWay. Julkaisemme inspiroivia tarinoita kampanjan ajan Lumenen sosiaalisen median kanavissa.